Avsnitt

AVSNITT 26 – OLLE JOHANSSON

Docent och universitetslektor på Karolinska Institutet, gästprofessor och adjungerad professor på Kungl Tekniska Högskolan; numera pensionerad, men arbetar fortsatt intensivt, bl.a. leder han The Institute of Common Sense for Common Sense.

Olle har sedan sent 70-tal intresserat sig för den påverkan elektromagnetiska fält har på oss människor. Ämnet är väldigt omstritt och verkar tyvärr ha en splittrande effekt.
Trots det, så fortsätter Olle.

Olle är otroligt kunnig och sitter på så mycket fakta och kunskap.
Samtalet med honom är ett av de absolut mest upplysande jag haft.

På ett personligt plan blev jag positivt väldigt berörd av Olle. Men mötet fick mig även att fundera mycket över mitt eget användande av modern teknologi.

Intervju av Zoia Zakariasdotter

Klippning av Terno Nyman

Ljud av Earthbound Mastering (Daniel Söderberg)

Jingel av Ozo Productions (Robin Fernqvist)