Avsnitt

AVSNITT 60 – KJELL ANDERSSON

Kjell är forskningsingenjören och dykaren med över 5000 dyktimmar.
Han började dyka i svenska vatten 1970.
Att få gehörr, eller snarare inte gehör av våra myndigheter om den nedsmutsning som råder i våra vatten kommer vi att lyfta i samtalet.
Samt mycket mer.
Kjell skulle nog kunna liknas vid en legend inom Svensk vattenvård.