Avsnitt

AVSNITT 49 – BJÖRN HAMMARSKJÖLD

Björn Hammarskjöld: Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad.
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Virolog och molekylärbiolog

Aktuell med en skrivelse till Etikprövningsmyndigheten.
Samt en hel del annat. Björn H. är en viktig röst!