Avsnitt

AVSNITT 45 – SVEN ROMÁN OCH SEBASTIAN RUSHWORTH

Ett viktigt och angeläget samtal om de nära förestående vaccinpassen. Sven Román, specialist i barn och ungdomspsykiatri. Vad händer om det går igenom? Vilken framtid har vi att vänta oss? Vaccinen, hur säkra är dom?
Denna gång samarbetar jag med Per Shapiro från Folkets Radio.
Sven Román: Specialist i barn och ungdomspsykiatri
Sebastian Rushworth: AT-läkare